Loading...

การโปรแกรม PLC

การโปรแกรม PLC

การโปรแกรม plc ในยุคแรกจนถึงยุค 1990 จะใช้การโปรแกรมเฉพาะกิจตามจำนวนอุปกรณ์ที่โดยใช้คีย์บอร์ดที่ออกมาเพื่อการเขียนนี้โดยตรง บางโปรแกรมสามารถแสดงภาพกราฟฟิก แต่เป็นดพียงตัวอักษรง่ายๆ เพื่อแสดงแทนตัวหน้าสัมผัสขดลวดและสายไฟทั่วไป โปรแกรมจะถูกเก็บไว้ในคาสเซ็ท เพื่อสะดวกในการปริ้นออกมาเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง หลังจากมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล้ว จึงสามารถแสดงกราฟฟิคที่เป็นรูปที่สามารถแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนตัวอักษรแบบเดิม สามารถเชื่อมตัวผ่านสาย USB Ethernet RS-232 RS-485 หรือ RS-422 โดยโปรแกรมสามารถดูและแก้ไข LADDER ได้เลย
ในบางโปรแกรมแก้ไขโปรแกรมในแผนภาพบล็อกฟังก์ชันแผนภูมิลำดับการไหลและข้อความที่มีโครงสร้างได้ โดยทั่วไปซอฟต์แวร์จะมีฟังก์ชันสำหรับการแก้จุดบกพร่องและแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ PLC ตัวอย่างเช่น สามารถเน้นส่วนของตรรกะเพื่อแสดงสถานะปัจจุบันระหว่างการทำงานหรือผ่านการจำลอง ซอฟต์แวร์จะอัปโหลดและดาวน์โหลดโปรแกรม PLC เพื่อการสำรองข้อมูลและการกู้คืน โปรแกรมจะถูกโอนจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยัง PLC ผ่านบอร์ดโปรแกรมที่เขียนโปรแกรมลงในชิปแบบถอดได้เช่น EPROM

การโปรแกรม PLC เบื้องต้น

ในโปรแกรม PLC หน้าสัมผัส PLC จะมี 2 แบบคือ เปิดกับปิดแบบเปิด หมายถึงหน้าสัมผัสจะเปิดอยู่เมื่อกดสวิทช์หน้าสัมผัสถึงจะปิด (NC)แบบปิด หมายถึงหน้าสัมผัสจะปิดอยู่เมื่อกดสวิช์หน้าสัมผัสจึงจะเปิด (NO) หน้าสัมผัส (contact) ใน PLC ความหมายรวมถึง เซนเซอร์ สวิทช์ ไม่มีชิ้นงาน ชิ้นงานเต็มแล้ว หมายถึงหน้าสัมผัสได้ทั้งสิน PLC ประกอบไปด้วยขดลวดซึ่งเป็นเอ้าท์พุต ซึ่งเป็นเอาต์พุตเช่นมอเตอร์, ปั้ม, ไฟ, เครื่องนับเป็นต้น  สามารถตรวจสอบปัจจัยการผลิตเพื่อเปิดหรือปิดขดลวดทุกครั้งตามที่โปรแกรมไว้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นอินพุทสำหรับ LADDER ได้ด้วย

ฟังก์ชั่นพื้นฐานและซับซ้อน

ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่สุดของโปรแกรมควบคุมลอจิก (PLC) คือการรับอินพุทซึ่งอาจมาจากเซนเซอร์หรือสวิทช์ แสดงสถานะว่าเปิดหรือปิดอยู่ ส่วนประกอบพื้นฐานของ PLC คือโมดูลอินพุต หน่วยประมวลผลกลาง โมดูลเอาท์พุท และอุปกรณ์การเขียนโปรแกรม  เมื่อมีการเปิดใช้งานอินพุทหรือเอาท์พุทจะถูกเปิดใช้งานตามคำสั่งที่เขียน
ตัวอย่างของการตั้งค่านี้คือการตั้งเวลาให้เป็น 10 มิลลิวินาที การเปิดใช้ตัวจับเวลาและเมื่อเวลาผ่านไป 10 มิลลิวินาทีไซเรนดับลง ข้อดีของอีกอย่างคือการใช้ PLC กับอุปกรณ์การเขียนโปรแกรมอื่น ๆ คือผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องต่อกับตัว PLC เลย ระหว่างการรันโปรแกรมต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมออฟไลน์กับ PLC ได้ หากผู้ใช้บอก PLC ให้ทำการส่งออกเป็นเวลา 10 มิลลิวินาที เครื่องจะทำการเปิดเอาต์พุตเป็นเวลา 10 มิลลิวินาทีได้ในทันที ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมอื่นเช่น LabView ซึ่งอาจมีความล่าช้าในการเปิดใช้งาน

ไทม์เมอร์และเคาท์เตอร์

ฟังก์ชันหลักของตัวจับเวลาคือการเก็บเอาต์พุตไว้เป็นระยะเวลาที่กำหนด
ตัวอย่าง คือหลอดไฟที่จอดรถซึ่งคุณต้องการให้ปิดไฟหลังจากผ่านไป 2 นาทีเพื่อให้คนขับได้มีเวลาเข้าบ้าน
ตัวจับเวลาสามประเภทที่ใช้บ่อยคือ Delay-off, Delay-ON และ Delay-ON-Retentive  ตัวจับเวลาการหน่วงเวลาจะเปิดใช้งานทันทีเมื่อเปิดเครื่องนับจากเวลาที่ตั้งไว้ก่อนที่จะตัดและจะลบออกเมื่อเปิดใช้งาน การเปิดใช้งาน ตัวจับเวลาหน่วงเวลาเปิดทำงานโดยการป้อนข้อมูลและเริ่มนับเวลานับสะสมจนถึงเวลาที่ตั้งไว้ก่อนที่ จะตัดและจะถูกล้างออกเมื่อปิดใช้งาน
เคาน์เตอร์ใช้เพื่อนับชิ้นส่วนต่างๆเช่นกระป๋องเข้ากล่องในสายการผลิต  หลายบริษัทใช้เคาน์เตอร์ใน PLC เพื่อนับกล่องนับจำนวนพาเลตที่บรรจุอยู่บนรถบรรทุก  มีเคาน์เตอร์สามประเภท CTU (Count Up output) , CTD (CounT Down output) , CTUD (CounT Up / Down output) ตัวนับขึ้นนับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้ไว้ CTU (Count Up output) เมื่อถึงค่าที่กำหนดไว้และจะถูกล้างเมื่อได้รับการรีเซ็ต  เคาน์เตอร์ลงนับถอยหลังจากค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า CTD (CounT Down output) เมื่อถึง 0 และจะถูกล้างเมื่อรีเซ็ต  เคาน์เตอร์นับบน CU นับแบบแผ่นซีดี CTUD (CounT Up / Down output) เมื่อค่าที่ตั้งไว้และรีเซ็ตเมื่อถึงค่าที่ตั้งไว้

PLR (programmable logic relay)

Programmable logic relay (PLR)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กที่เรียกว่า PLR (รีเลย์ที่ตั้งโปรแกรม) และชื่อที่คล้ายคลึงกันได้กลายเป็นที่นิยมและยอมรับกันมากขึ้น มีความคล้ายคลึงกับ PLC และใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งมี I / O ไม่กี่จุด และต้องการต้นทุนต่ำ อุปกรณ์เหล่านี้มักทำขึ้นโดยมีขนาดและรูปร่างเล็ก ชื่อที่เป็นที่นิยม ได้แก่ PICO Controller, NANO PLC และชื่ออื่น ๆ ที่บ่งบอกถึงคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กมาก 4-8 เอาต์พุต และอินพุตอะนาล็อก 2 ตัว ขนาดโดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ 4 นิ้วกว้าง 3 นิ้วลึก 3 นิ้ว ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหน้าจอ LCD ขนาดขนาดเล็กเพื่อดูตรรกะของ LADDER และสถานะของจุด I / O และโดยปกติหน้าจอเหล่านี้จะมาพร้อมกับ 4-way rocker push-button และปุ่มกดแยกต่างหาก 4 ปุ่มคล้ายกับปุ่มบนรีโมทคอนโทรล VCR และใช้ในการนำทางและแก้ไข ตรรกะส่วนใหญ่มีช่องเชื่อมต่อขนาดเล็กสำหรับเชื่อมต่อผ่าน RS-232 หรือ RS-485 ไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อให้โปรแกรมเมอร์สามารถใช้แอพพลิเคชัน Windows ได้ง่ายสำหรับการเขียนโปรแกรมแทนการบังคับที่หน้าจอ LCD ขนาดเล็กและชุดปุ่มกด
PLC  โดยทั่วไปมักจะเป็นแบบแยกส่วนและขยายได้มาก แต่ PLR มักจะไม่เป็นแบบ modular หรือ expandable แต่ราคาจะถูกกกว่า PLC แบบเดิมพอสมควร

ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_logic_controller

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *